Meer informatie Jenneken

Terug naar pagina Heike Waldor-Schäfer

WIE WAS JENNEKEN

De vader van Jenneken Haan: Sas Haan

Willemina Kloot werd geboren in Amsterdam in het jaar 1780
Zij trouwde met Sas Haan. Sas Haan werd  in 1778 geboren te Amsterdam

Sas en Willemina trouwden  in 1804 te Amsterdam.
Sas was belastingambtenaar
Willemina zal voor het huishouden en de kinderen hebben gezorgd.

Sas en Willemina kregen vier zonen – Rutger Jan, Jan Hendrik, Sas Willem, Karel Jacobus en
een dochter:

Het noodlot

2 juli 1822  Dochter Willemina Sophia Rutgerdina Jacoba Haan werd geboren.
2 juli 1822  Willemina Kloot  stierf in het kraambed.

Het gezin woonde op dat moment in Heemse,  een dorp in de Overijsselse gemeente Hardenberg.

Sas Haan werd  nu weduwnaar, hij bleef achter met vier zonen en een dochter.
De dood van zijn vrouw en tegelijkertijd de geboorte van zijn dochter, zal zeer zeker veel betekend hebben voor Sas Haan.

Maar opnieuw sloeg het noodlot toe:
Op 3-jarige leeftijd , in 1825, stierf  ook zijn enige dochter.
Waaraan Willemina Sophia Rutgerdina Jacoba   is overleden, is niet bekend.
Sas Haan was toen 46 jaar.  Zijn vrouw dood en nu ook zijn dochter…
Na 15 jaar als weduwnaar geleefd te hebben, hertrouwde Sas in 1840 met de
21-jarige Janna Slotman (1819- 1884).  Sas Haan was toen 62 jaar.
Het leeftijdsverschil was 41 jaar.

 1842 – eerste kind uit tweede huwelijk.
Sas Haan zal ongetwijfeld erg blij zijn geweest met de geboorte van het eerste kind uit dit tweede huwelijk. Het was een meisje.  Hij vernoemde haar naar zijn oogappel Willemina die in 1825 overleed op 3-jarige leeftijd.    Willemina Sophia Rutgerdina Jacoba Haan

In 1844 werd Bernardus Haan  geboren
In 1847 werd Frederik Haan geboren .

 1854 ,een bewogen jaar.

 13 mei 1854
 op 36-jarige leeftijd stierf Karel Jacobus Haan, meubelmaker.

Het is de vierde zoon uit het eerste huwelijk van Sas de Haan.

 24 juni 1854.
Een paar weken later stierf Sas Haan in Holten.  Janna Slotman werd  weduwe, zij was toen 35 jaar.  Zij bleef achter met één dochter en twee zonen.

Bovendien was ze zwanger.

    9 oktober 1854

Jenneken Haan werd geboren in Neerdorp , Holten
Haar vader was een paar maanden daarvoor overleden.

Jenneke had:
Een moeder van 35 jaar oud.
Een zus Sophia Willemina van 12 jaar,
Een broer  Bernardus van 10 jaar
Een broer Frederik van 7 jaar.
De oma van Jenneken heette Jenneken Schutte

8 februari 1862 overlijdt Jenneken.

Zij was toen 7 jaar. Hoe haar leven precies is geweest, kunnen we niet achterhalen.

In het Holterbos zouden we een trap kunnen plaatsen met zeven treden als metafoor voor het korte leven van Jenneken.   

 
Google vertaalt:


WER WAR JENNEKEN?
Willemina Kloot wurde 1780 in Amsterdam geboren

Sie heiratete Sas Haan.
Sas Haan wurde 1778 in Amsterdam geboren

Sas und Willemina heirateten 1804 in Amsterdam.

Sas war Steuerbeamter

Willemina wird sich um den Haushalt und die Kinder gekümmert haben.

 

Sas und Willemina hatten vier Söhne – Rutger Jan, Jan Hendrik, Sas Willem, Karel Jacobus und …..eine Tochter:

Schicksal

  1. Juli 1822 Tochter Willemina Sophia Rutgerdina Jacoba Haan wurde geboren.
  2. Juli 1822 Willemina Kloot starb bei der Geburt.

 

Zu dieser Zeit lebte die Familie in Heemse, einem Dorf in der Gemeinde Overijssel in Hardenberg.

Sas Haan wurde jetzt Witwer, er hatte vier Söhne und eine Tochter.

Der Tod seiner Frau und gleichzeitig die Geburt seiner Tochter werden Sas Haan sicherlich viel bedeutet haben.

 

Aber wieder schlug die Katastrophe zu:

Im Alter von 3 Jahren starb 1825 auch seine einzige Tochter.
Es ist nicht bekannt, warum Willemina Sophia Rutgerdina Jacoba starb.
Sas Haan war damals 46 Jahre alt. Seine Frau tot und jetzt auch seine Tochter …

Nachdem Sas 15 Jahre als Witwer gelebt hatte, heiratete er 1840 erneut mit die 21-jährige Janna Slotman (1819-1884). Sas Haan war damals 62 Jahre alt.
Der Altersunterschied betrug 41 Jahre.

1842 – erstes Kind aus zweiter Ehe.
Sas Haan wird zweifellos sehr glücklich mit der Geburt des ersten Kindes aus dieser zweiten Ehe gewesen sein. Es war ein Mädchen. Er benannte sie nach Willemina, der 1825 im Alter von 3 Jahren starb.
Willemina Sophia Rutgerdina Jacoba Haan

Bernardus Haan wurde 1844 geboren

Frederik Haan wurde 1847 geboren.

1854, ein ereignisreiches Jahr.

  1. Mai 1854

Karel Jacobus Haan, Möbelhersteller, starb im Alter von 36 Jahren.
Es ist der vierte Sohn aus Sas de Haans erster Ehe.

  1. Juni 1854.

Einige Wochen später starb Sas Haan in Holten.
Janna Slotman wurde Witwe, als sie 35 Jahre alt war.
Sie blieb mit einer Tochter und zwei Söhnen zurück.

Außerdem war sie schwanger.

  1. Oktober 1854

Jenneken Haan wurde in Neerdorp, Holten geboren

Ihr Vater war einige Monate zuvor gestorben.

Jenneke hatte:

Eine Mutter von 35 Jahren.
Eine Schwester Sophia Willemina von 12 Jahren.
Ein Bruder Bernardus von 10 Jahren
Ein Bruder Frederik von 7 Jahren.
Jennekens Großmutter hieß Jenneken Schutte

 

  1. Februar 1862 Jenneken stirbt.

Sie war damals 7 Jahre alt. Wir können nicht genau herausfinden, wie ihr Leben war.

Im Holterbos konnten wir eine Treppe mit sieben Stufen als Metapher für Jennekens kurzes Leben platzieren.

 

on maart 11 • by

Comments are closed.