Dorothé Arts

<Terug naar overzicht deelnemende kunstenaars

Naar de kaart>

Regionummer: 11
Locatienummer: 63
Locatie: IJsselmeer bij de Houtribdijk

 

Plek 11/63:

De cijfercombi 11/63 bracht een pin in het Ijsselmeer, tussen de Houtrib- (cq Markermeerdijk) en de IJselmeerdijk van NoordFlevoland. Een plek op/in/met alleen maar water, tot wel 9,5 meter diep. Nabij een drukke vaarroute met  80.000 vrachtschepen per jaar en een veelvoud aan toeristische zeil- en motorbootjes.

Maar plek 11/63 is meer dan alleen maar water, want water heeft een continue beweging met golven en schuimkoppen. En daarboven de weidsheid van het hemelgewelf met zon, wolkenpartijen, mist, wind en regen (’s nachts sterren, de maan en planeten). Een plek met een continu kleurenspel van blauwgrijs, groengrijs, zwartgrijs, flarden oranje/rood en veel spiegelingen. En dat alles omringt door de dijken aan de horizon.

De geschiedenis van 11/63 kent een heftig moment van groots menselijke ingrepen. De Zuiderzee werd IJsselmeer, de open zee werd binnenmeer, het zoute water werd zoet. Een schok door de (onder)waterwereld: zeehonden, kabeljauw, garnalen en ansjovis verdwenen; de paling, snoekbaars en snoek hebben nu vrij spel.

Wat wil plek 11/63 ons laten zien, ons vertellen? Ik luister nog steeds aandachtig en hoor het soms in de verte ruisen….

Wordt vervolgd

on december 2 • by

Comments are closed.