BLIK OP HET ONGEWISSE

FRANK TER BEEK

<Terug naar  overzicht deelnemende kunstenaars

Naar kaart De Weerribben >

REGIO 7
LOCATIENUMMER  65
LOCATIE DE WEERRIBBEN

 

weerribbenftb2 (1)

.

Het werk bestaat uit een groot ei, dat vreemd afsteekt tegen het groene landschap. De kleur is helblauw. Dit is de kleur die straalt op het moment dat de zon zijn laatste stralen laag over het veen laat gaan. Als teken dat wanneer het licht lijkt uit te gaan, het nieuwe al licht begint te geven. Met het sterven van het oude, gloort ook de hoop van het nieuwe. Maar wat er uit het ei komt? Dat blijft nog even ongewis.

Tegelijk is het ei een verblijfplaats om je in terug te trekken. Om tot jezelf te komen in volledige veiligheid. Dicht bij jezelf. Geborgen kracht verzamelen om je opnieuw te verbinden. Op de schil van het reusachtige ei landt regelmatig de Grote Vuurvlinder. Het is bijna de enige plek op de wereld waar deze vlinder voorkomt. Hij brengt het vonkje, het sprankje, hoop dat nodig is om het vuur te ontsteken, zodat het nieuwe geboren kan worden.

weerribbenftb4

.

 

Voorafgaand

Ik had als uitgangspunt het getal 65 gekozen, mijn geboortejaar. Dat bracht mij in de Weerribben: het grootste aaneengesloten laagveengebied van Noord West Europa. Een mooie plek om te werken.

Ik herinner mij nog heel goed hoe ik jaren geleden per kano door dit gebied dwaalde. Een eindeloze afwisseling van water, veen en moeras.

In deze tijd van verplichte inkeer, misschien wel 1 van de meest geschikte plekken in Nederland om je terug te trekken. De drukte en paniek van de wereld lijkt hier verder weg dan ooit. Wat overblijft ben jijzelf. Jezelf dichtbij. De rust om te mijmeren over een verleden of een toekomst. De tijd staat misschien wel stil: de ultieme lockdown.

Uit al dat mijmeren zal iets nieuws geboren worden. Iets dat waarvan we wel  verwachtingen hebben, maar nooit weten hoe het precies de wereld in zal komen. Net als de mensen die lang geleden dit gebied ontgonnen en het veen en riet gebruikten om zichzelf en anderen te verwarmen en te beschermen. Zo zal het zich ophouden in mijn bouwwerk een begin kunnen zijn van een nieuwe verbinding met de wereld en de mensen om je heen.

Meer informatie over de Weerribben:

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_Weerribben-Wieden

 

Frank Ter Beek 02a

.

 

 

 

on november 25 • by

Comments are closed.