Josette Lenders

<Terug naar het overzicht van deelnemende kunstenaars

Naar de kaart Zouteveen>

 

Regionummer: 14
Locatienummer: 37
Locatie: Zouteveen

 

Het vooronderzoek

DE ZWEVENDE ZANDKORREL

Uitgangspunten
Een prachtige natuur die zo min mogelijk verstoord wordt door het kunstwerk.
‘Bewegende bodem’ zichtbaar maken.

Foto 1 Josette Lenders

Locatie

 

Natuur  rondom Zouteveen
De natuur rondom Zouteveen is een open veenweidelandschap en bijzonder rijk aan zeldzame planten en dieren. Er groeit moeraskartelblad, veenpluis en Brede orchis. Vogels in het gebied zijn o.a. diverse soorten ganzen, kuifeend, kievit, grutto en roofvogels als bruine kiekendief en buizerd.  Een bijzondere zoogdiersoort die in de Vlietlanden voorkomt, is de Noordse woelmuis. Deze muis kan uitstekend zwemmen en houdt van de natte omgeving, daar waar de veldmuis een hekel aan heeft.

Verschillen in bodemhoogte
Door bodemdaling ontstaan hoogteverschillen in het landschap.
De kreken, zoals die liggen in Zouteveen ten westen van de A4, zijn gevuld met klei met eventueel wat zand.  Rondom de kreken ligt veen.
Door het ontbreken van veen in de kreek is de kreek minder gevoelig voor bodemdaling en daalt de bodem minder.

Josette Lenders Foto 3

Veenweidegebieden met kreken en bodemdaling.

  • Het oranje deel laat zien hoeveel de bodem in de laatste 1000 jaar gedaald is.  .  Dit dalen komt door het afgraven van het veen en door bodemdaling
  • De roze lijn geeft aan waar de kreken liggen, de bodem minder gedaald is.
  • Er vindt minder bodemdaling plaats waar geen veen in de bodem zit.
  • Verder zie je dat in de Vlietlanden er minder veen verdwenen is. De oorzaak hiervoor is dat in de rietlanden het veen niet is afgegraven.

 

Idee kunstwerk
Het project gaat bestaan uit 2 delen, een deel onder de grond die de bewegende bodem laat zien en een deel boven de grond dat dient als markeringspunt.

1.Een kleine gekleurde en gemerkte zandkorrel ( of een kluitje zandkorrels) wordt 20 meter diep in de bodem gebracht. In de zandkorrel zit een mechaniek dat zodanig afgesteld is dat, ofschoon de bodem daalt, de zandkorrel na verloop van tijd aan de oppervlakte komt.  Afhankelijk van bodem daling zal de zandkorrel 20 cm per jaar omhoog gaan. De zandkorrel zal over 50 jaar aan de oppervlakte komen.

Josette Lenders foto 4b

.

2. Een zwevende zandkorrel dient als markeringspunt voor het project. Grootte zandkorrel 1 bij 1 meter. Zweefhoogte 20 meter boven N.A.P.

Foto 5 Josette Lenders

De plek waar aarde en lucht elkaar in de toekomst raken is dan het spiegelvlak, waar de woelmuis en de grutto gewoon doorgaan met leven alsof er niets aan de hand is..

 

Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om Zouteveen te bezoeken. Hieronder staat het werkplan voor het locatie bezoek en vervolg.

Werkplan
Bezoek locatie.

Zoek de plek op en kijk of de plek geschikt is die overeenkomt met idee.
Maak foto’s op lokatieplek.
Neem een bodemmonster (en bekijk het monster thuis) onder de microscoop.
Kies een zandkorrel op vorm en kleur .
Vergroot die korrel tot 1 bij 1 meter.
Laat die zandkorrel zweven, 20 meter boven de uitgekozen plek.
Breng één zandkorrel in de grond op 20 meter diepte. Zorg voor mechaniek die zandkorrel omhoog duwt.

Plaats van het kunstwerk
In het zuid westen van Zouteveen. Grenzend aan de Slinksloot de Vlietlanden, daar waar de hoogteverschillen in het landschap zichtbaar zijn.

Foto 6 Josette

.

foto 7 Josette

.

 

on december 23 • by

Comments are closed.