Copenbrug

 MARLIES VAN ZEBEN

 

Beginpagina Beelden op de kaart>
Expositie Beelden op de kaart
>
Kaart Spengen>
BEELD II

Regionummer 15
Locatienummer   89
Locatie Spengen

 

 

Copenbrug 1 Marlies van Zeben site 4)

Artist impression

Binnenkort zal worden begonnen aan de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de N401 bij de afslag SPENGEN. Op het punt waar al jaren actie wordt gevoerd voor een veilige oversteek over de alsmaar drukker wordende Provinciale weg.

De brug wordt “bekleed” met duurzame houten latten die, samengevoegd, het patroon vormen van de in deze streek zo bekende langgerekte stroken land. Dit wordt ook wel het “Cope-landschap” genoemd.

De fietsers en voetgangers bevinden zich straks op ruim 4 meter boven het wegdek. Tevens de hoogte die het toenmalige veen had ten tijde van de “Grote Ontginning” vanaf ongeveer 1100.

 

VOORAFGAAND AAN COPENBRUG – HET WERKPROCES

SPENGEN….een buurtschap met 170 bewoners in de provincie Utrecht.
Weilanden, wegen, water, wilgen, wolken…en een molen.

Oer-Nederlands en dus ‘heel gewoon’.

Maar nu weet ik wel beter! Dit is een zeer bijzonder “Cope-landschap”!
Een laagveengebied dat bij de Grote Ontginning rond het jaar 1100 door de heersende graven en bisschoppen uitgegeven werd aan onvrije boeren en kolonisten.

Om ontginners te lokken werd hen het land voorgesteld als een Luilekkerland, Land van “Cocanje”(fr.), het huidige Kockanje. Maar ook Portengen (verbastering van Bretagne) en Spengen (Spanje!) moesten een land van melk en honing voorspiegelen.

De typerende langwerpige stroken weiland hebben hun oorsprong in de ”hoevematen” die aangehouden werden bij de verkoop en vastgelegd werden in een contract, de zgn. “cope”.

De kavels waren ongeveer allemaal even groot. Doorgaans lange, smalle stroken van 94 x 1125 meter die langzaam van vóór (en droog) naar achteren werden drooggelegd en afgewaterd.

Dit Cope-landschap en zijn bijzondere geschiedenis gaat mij inspireren tot een beeld dat het buurtschap Spengen definitief op de kaart zal zetten!

VOORSTUDIES

on november 15 • by

Comments are closed.