Uit het veen

MIMI VAN BINDSBERGEN

Beginpagina Beelden op de kaart
Expositie Beelden op de kaart

Kaart Wildervank>

Regionummer 4
Locatienummer  20
Locatie Wildervank

 

Mimi 2 v B

.

Wildervank   is een lintdorp in noordoost-zuidwestelijke richting in de provincie Groningen.
De as wordt gevormd door twee evenwijdig lopende kanalen: het Ooster-en het Westerdiep.
Wildervank is een van de weinige veenkoloniën waar dit dubbele kanalenstelsel behouden is gebleven.
Het dorp dankt zijn naam aan Adriaen Geerts Paep(1605-1661), een vervener, zaakwaarnemer en grootgrondbezitter die omstreeks 1649 de naam Wildervanck had aangenomen. Het aantal inwoners per 1 januari 2020 was 5.390.

Aan het eind van de negentiende eeuw enige industrieën, bijvoorbeeld strokarton- en aardappelmeelfabrieken.

Veen werd afgegraven voor turf.
Veengrond is een grondsoort die is opgebouwd uit gehumificeerd plantaardig materiaal.
Deze natte, sponsachtige grondsoort is gevormd door afgestorven planten in moerassen en later bewaard gebleven onder natte, zuurstofarme omstandigheden.

Turfsteken is bij droge vervening het wegsteken van de veenlaag na het verwijderen van de bonkaarde  en eventuele ontwatering van het veen.
Bij natte vervening wordt veenbaggerspecie over een oppervlak verspreid. De turf kan dan worden gestoken als het materiaal voldoende is ontwaterd.

 

Uitgangspunt

Het Veen,  Veenwerkers,   Conserverend,  Uit de aarde/onder de aarde
Het landschap streng ingedeeld in langgerekte rechthoeken.
Het veenlandschap keurig in rechthoeken verdeeld.

 

Het beeld

Het scheppende/ het bouwen
Het streng gevormde landschap met de grillig gevormde anorganisch mensbeeld

De mensvorm komend vanuit de aarde bestaande uit blokachtige vormen (refererend naar het turfsteken)
Een soort scheppende handvorm als menselijke vorm en samengevoegd een scheppend gereedschap (de veenwerkers en hun verbinding met de veenaarde).

Materiaal: ijzer en beton
Formaat: 3m x 4m x 2m

 

Voorstudies

Een tegenovergestelde beweging wil ik aanbrengen. Een organische lijn door het landschap.
Een organische lijn van een mensfiguur dat de strengheid van dit landschap tegengaat. Alleen vanuit de lucht zie je de mensfiguur goed.

De figuur kronkelt bijna zoals een slang. (Volgens overlevering viel Margaretha Jans Hardenberg, vrouw van de vervener Adriaan Geerts Wildervanck, op een warme zomerdag op de hei in slaap. Toen zij wakker werd, zag zij dat er een adder om haar arm kronkelde.  Ze beloofde God een kerk te bouwen op die plaats, als de adder haar niet zou bijten. De slang gleed vervolgens van haar arm en verdween).

 

 

 

 

on november 25 • by

Comments are closed.