ZINBEELDEN – SIGRID NEUWINGER

post@sigridneuwinger.de

Expositie ZINBEELDEN

Startpagina ZINBEELDEN

 

Tekstregel a:  Zoals gewoonlijk brachten de grootmoeders de handdoeken en schone kleren van Alsaberi naar de badkamer om hem voor het gebed te wassen.
Uit: Kader Abdolah – Het huis van de moskee Blz.66,  r.17

Wie gewöhnlich trugen die Großmütter Handtücher und saubere Kleidung ins Bad, um Alsaberi vor dem Gebet zu waschen.

sigrid a1

Befleckt

 

 

Tekstregel b: Bij een zo florerende economie kwam er ook steeds meer geld en tijd vrij voor ontspanning, en zo gebeurde het dat de Duisburgse dierentuin erin slaagde om het eerste dolfinarium van Duitsland te openen.
Uit: Thoma Rosenboom – Zoete Mond  Blz.443, r 26

Bei einer so florierenden Wirtschaft standen immer mehr Geld und Zeit für Entspannung zur Verfügung, und so kam es, dass es dem Duisburger Zoo gelang, das erste Delphinarium Deutschlands zu eröffnen.

DSC_0412a

Geschnatter

 

 

Tekstregel c: Hij is gewond en vastberaden om hier nooit meer terug te keren.
uit: Anna Enquist – Het meesterstuk Blz.47, r8

Er ist verwundet und entschlossen, nie wieder hierher zurückzukehren.

3. Rückzug

3. Rückzug

 

Tekstregel d: De Zonnekoning had die muren ook gezien.
Uit: Jan Siebelink – De overkant van de rivier  Blz 78, r.15

Der Sonnenkönig hatte diese Mauern auch gesehen.

4. Sonnenuntergang

Sonnenuntergang

 

Tekstregel e: In zulke brokstukken ligt de hele geschiedenis van Italië, samengebald in een paar stenen.
Uit: Arthur Japin – Alle verhalen   Blz. 411, r. 4

In solchen Fragmenten liegt die gesamte Geschichte Italiens, gebündelt in einigen Steinen.

1 Sigrid 10 mei b

Steinreich

 

 

Tekstregel f: Ze duwde het houten kruis tegen haar borst en sloot haar ogen, en zo zat ze op de trap van het monument, het hoofd lichtjes gebogen, alsof ze iets verwachtte te horen.
Uit: Nick Cave – En de ezelin zag de engel  Blz.394,  r 15

Sie drückte das hölzerne Kreuz gegen ihre Brust, schloss ihre Augen, und so saß sie auf der Treppe des Monumentes, den Kopf ganz leicht gebogen, als ob sie erwartete etwas zu hören.

Lauscher

Lauscher

on mei 19 • by

Comments are closed.