ZINBEELDEN – LINEKE HANSMA

carolina.imthorn@gmail.com

Expositie ZINBEELDEN

Startpagina ZINBEELDEN

 

Tekstregel a:  ‘Zou die van Charles zijn geweest? ‘
Uit:  Anna Enquist – Het meesterstuk  blz 63,  r. 20

 

De vraag beantwoorden riep bij mij nog meer vragen op. Wie of wat is die, een object, een dier, een gebeurtenis?

Wie is Charles? Een man, een jongen, hoe oud? Of een dier…….


 

 

 

 

Tekstregel b: Van opzij lachte Laura hem nog even stralend toe als daarnet, maar triomfantelijk nu, knikkend met opgetrokken wenkbrauwen: ze had toch altijd al gezegd dat Jan de Loper niet alleen een grappenmaker was, maar ook mensen hielp?
Uit: Thomas Rosenboom – Zoete mond Blz.353, r.12

 

De non- verbale zoete overwinning verbeeld in kleur en vorm.

 

Taal en Teken.

 

De zin vertaald in het Malaylam, een minderheids taal. Malayalam is een lid van de zuidelijke groep van de Dravidische talen. Het is de officiële taal van de zuidwestelijke Indiase staat Kerala, alsmede de officiële taal van het unieterritorium de Laccadiven.

 De zin als schrijfoefening en sculptuur.

.
.

Tekstregel c: Zo kostbaar, dat hun superieuren zich ertoe verplichtten de laatste opgekrabbelde kreten van de verstilde harten los te weken en postuum te verzenden.
Uit: Marente de Moor – Kleine vogel, grote man blz 38 , r 8

Bij het lezen van deze prachtige zin dacht ik als eerste aan een gedicht van Bertus Aafjes.

De laatste brief

De wereld scheen vol lichtere geluiden
En een soldaat sliep op zijn overjas.
Hij droomde lachend dat het vrede was
omdat er in zijn droom een klok ging luiden.

Er viel een vogel die geen vogel was
niet ver van hem tussen de warme kruiden.
En hij werd niet meer wakker want het gras
werd rood, een ieder weet wat dat beduidde.

Het regende en woei. Toen herbegon
achter de grijze lijn der horizon
het bulderen – goedmoedig- der kanonnen.

Maar uit zijn jas, terwijl hij liggen bleef,
bevrijdde zich het laatste wat hij schreef:
liefste de oorlog is nog niet begonnen.

 Een gedicht om uit het hoofd voor te dragen. Of zoals de Engelsen veel mooier zeggen : learning by heart.

‘De laatste opgekrabbelde kreten ‘ in de vorm van een brief/ frontberichten, heb ik verwerkt in een diorama.

 

 

Brieven spelen ook een belangrijke rol in het werk van Johannes Vermeer.  Onderzoek leert mij dat brieven schrijven in de 17e zeer populair was, er onstond zelfs een ware brievenrage. Met die werken van Vermeer in gedachten, waarin een brieflezende, schrijvende of ontvangende vrouw voor komt, heb ik een  intieme setting gemaakt. Om in alle rust een brief te schrijven of te lezen.

 

 

 

on april 24 • by

Comments are closed.